Ochrana broskvoní proti kadeřavosti

Ochrana broskvoní proti kadeřavosti

.
Kadeřavost je nejvíce rozšířená choroba broskvoní. Pokud se neprovede ošetření stromů ve správný čas, výrazně se snižuje úroda (plody opadávají, špatně zrají) a také růst stromu. Kadeřavost se projevuje hlavně na listech, a to zpočátku mírně vypouklými žlutozelenými puchýřovitými skvrnami, které později červenají, zvětšují se a deformují listy.
Do počátku rašení je nutné stihnout 2 postřiky. První nejdůležitější postřik se provádí podle hodnoty sumy aktivních teplot, kterou naleznete pro vaši lokalitu na www.amet.cz nebo www.agrobio.cz Orientačním znamením je také počátek nakvétání keřů lísky.
Pro naši oblast kolem Pardubic již bylo dosaženo hodnoty 1000-1200 této sumy, a proto je důležité co nejdříve první postřik provést.
Ochrana před kadeřavostí broskvoní se provádí preventivně pomocí fungicidu Champion 50 WG nebo novým přípravkem na přírodní bázi INPORO Lecid. První postřik je důležitý v době zvětšování (nalévání) pupenů, suma aktivních teplot dosáhla hodnoty 1000-1200 a druhý postřik podle průběhu počasí 2 – 4 týdny po prvním postřiku a to nejpozději v době prasknutí pupenu, tj. na počátku rašení.
Při ošetření nesmí mrznout, pršet a foukat vítr.
V době kvetení nebo výskytu příznaků kadeřavosti na listech, je již na ošetření stromu postřikem pozdě a nemá cenu ho provádět.