Listnaté keře

LISTNATÉ KEŘE

Jedná se o velice rozsáhlou skupinu dřevin, která zahrnuje druhy nízké i vysoké, stálezelené i opadavé. Ve výsadbách jsou nositeli pestrosti, vnáší do nich barevnost a proměnlivost. Převládající množství keřů kvete na jaře, lze však nalézt i druhy, které kvetou v průběhu léta nebo na podzim. Mnohé druhy zaujmou svými plody či podzimním zbarvením.

V zimě vynikne barevnost kůry, dlouho držící plody nebo trny. Některé z listnatých keřů lze využít při tvorbě volně rostoucích i tvarovaných živých plotů, jiné se uplatní jako solitery či ve skupinách. Při vhodné kombinaci keřových druhů můžeme docílit výsadeb, které budou svou barevností (květů, listů, plodů, kůry) zajímavé během celého roku.

Použití listnatých keřů

Keře pěstované jako půdní pokryvy jsou schopny v poměrně krátké době vytvořit souvislý, zapojený pokryv. V zahradách nachází uplatnění především jako podrostová patra pod skupinami stromů a jako náhrady travních ploch. Podmínkou docílení požadovaného půdopokryvného využití je skupinová výsadba na menší vzdálenosti (spony). V našem sortimentu nabízíme jako vhodný půdní pokryv především odrůdy skalníku, barvínku, zimolezu, brslenu, nízkých tavolníků, třezalek, mochen a dřišťálů.

Listnaté keře nízké (do 1 m) uplatňují se soliterně v malých zahradách nebo pro skupinové výsadby jako nižší patro pod nebo před vzrůstnější dřeviny. Je možné je použít také na vytvoření nízkých živých plotů. V této skupině nabízíme především široký sortiment nízkých tavolníků, mochen, dřišťálů, třezalek a zimostrázu.

Z našeho sortimentu zakrslých dřišťálů doporučujeme: 

Listnaté keře středně vysoké (1- 2,5 m) mají v rodinných zahradách uplatnění jako soliterní nebo v malých skupinkách, v rozsáhlejších výsadbách se převážně používají pro vytváření vyšších pater porostu. Velké uplatnění nachází také při tvorbě volně rostoucích živých plotů. Naše zahradnictví nabízí široký sortiment těchto dřevin, a to odrůdy vyšších tavolníků, svídy, dřišťály, tavoly, zlatice, vajgélie, hlohyně, bobkovišně, aj.

Listnaté keře vysoké až stromovité (nad 2,5 m) se uplatňují v rodinných zahradách především jako solitery. Z druhů pěstovaných v našem zahradnictví sem můžeme zařadit například ruj, komuli, šeřík, myrabolán, lísku a některé odrůdy šácholanu.

Fotogalerie