Dřeviny na kmínku

DŘEVINY NA KMÍNKU

Jedná se o skupinu dřevin roubovaných na kmínku v určité výšce. Stromky tak mají buď převislý charakter s deštníkovitou korunou, která je často zavětvená až k zemi, nebo vytváří menší korunky, které lze například tvarovat do kulovitých forem. Uplatnění těchto dřevin je velmi specifické, a to například na skalkách, záhonech u zahradních odpočívadel, na vyštěrkovaných plochách, u vodních ploch nebo jako solitery v zahradě.

Typy dřevin na kmínku

Zakrsle rostoucí druhy jehličnanů roubovaných na kmenné tvary, které nachází uplatnění především ve skalkách a menších zahradách. V našem sortimentu naleznete především na kmíncích naroubované zakrsle rostoucí klečové borovice.

Jehličnany mající po naroubování na kmenné tvary převislý charakter. Tyto dřeviny se staly velmi oblíbenými a v dnešních zahradách nachází své uplatnění, a to především na skalkách, vřesovištních záhonech, u zahradních odpočívadel, vodních ploch. V našem zahradnictví v rámci této skupiny nabízíme různé odrůdy modřínů a smrků.

Listnaté keře roubované na kmenné tvary, které se tak stávají velmi efektním doplňkem výsadeb, neboť vznikají menší typy stromků často s barevným listem nebo zajímavými květy. Některé takto pěstované druhy nachází své uplatnění také jako rostliny s tvarovanou korunkou v nádobách. V rámci této skupiny u nás naleznete vrby, myrabolám, brslen a ibišek.

Listnaté dřeviny mající po naroubování na kmenné tvary převislý charakter. Tyto dřeviny se převážně uplatní v rodinných zahradách jako solitery, jako předsadba před větší skupinou s kontrasním záměrem, pro zastínění zahradních odpočívadel nebo u vodních ploch. V sortimentu pěstovaném v našem zahradnictví jsou zastoupeny různé odrůdy vrb, čimišníků, skalníků a jabloní, nabízíme také převislé břízy, buky a sakury.

Fotogalerie